Top
TOP zájazd I. turnus

Adršpašsko-teplické skaly a okolie I.

Cena: 165 €

Termín: 10. - 12. jún 2022 (piatok-nedeľa)

Viac informácií

Prihláška

II. turnus

Adršpašsko-teplické skaly a okolie II.

Cena: 165 €

Termín: 1.-3. júl 2022 (piatok-nedeľa)

Viac informácií

Prihláška

Partneri