Top

Priepasť Macocha, Punkevná jaskyňa s plavbou a Kroměříž

Termín: 2. jún 2024 (nedeľa)

Cena: 38 €

Nástupné miesta:

Považská Bystrica, Púchov, Beluša, Ilava, Dubnica, Trenčín

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava moderným klimatizovaným autobusom

Celodenný sprievodca CK

Cena nezahŕňa:

Vstupy (jaskyňa a lanovka k jaskyni + prehliadka zámku)

Priepasť Macocha, Punkevná jaskyňa s plavbou a historický Kroměříž

Prihláška

Partneri