Top

Originálny poľský JARMARK v Nowom Targu 2

Termín: 20. október 2022 (štvrtok)

Cena: 27 €

Nástupné miesta:

Visolaje, Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov-stanica, Púchov, Púchov Tesco, Nimnica, Udiča, Orlové, Považská Bystrica

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava moderným klimatizovaným autobusom

Sprievodca CK

Cena nezahŕňa:

Originálny poľský JARMARK v Nowom Targu

V nadväznosti na dlhoročnú tradíciu sa obchod v Nowej Targowici koná okrem iného vo štvrtok a v sobotu. Práve vtedy zažíva hlavné mesto Podhale skutočné obliehanie. Lákajú ho nielen obyvatelia okolitých miest, ale aj naši susedia spoza južných hraníc a turisti, pre ktorých je toto miesto povinnou jazdou na mape najväčších atrakcií Nowého Targu.
Hlavným faktorom, ktorý prispieva k takej obrovskej obľube veľtrhov, je rozmanitosť produktov ponúkaných predajcami. Nájdete medzi nimi: oblečenie (formálne, pracovné, letné, zimné, dámske, pánske a detské), obuv, koženú galantériu, kožuchy, ktoré sú preslávené celým regiónom, nábytok, elektrické a elektronické zariadenia, rastliny (domáce, záhrada), potraviny (vrátane regionálnych syrov a čerstvého ovocia a zeleniny z miestnych plodín). Sezónne tu nájdete aj vianočné ozdoby, rekreačné vybavenie a darčeky šité na mieru tejto príležitosti.
Ďalšou výhodou nákupov uskutočnených v Nowej Targowici je nepochybne možnosť zjednávania cien. Táto rokmi pestovaná tradícia zaručuje spokojnosť s realizovanými transakciami.
Celá oblasť Nowa Targowica bola rozdelená do sektorov podľa ich funkcií. Z južnej – prednej strany, tiahnuce sa pozdĺž parkovísk, sú to striedavo skupiny obchodných stánkov a obchodných pavilónov. Obklopujú trhovisko a vytvárajú kompaktnú fasádu na strane cesty s jasne zvýraznenými vstupmi a ozdobnými bránami vedúcimi na trhovisko. Poskytujú umiestnenie plánu trhoviska a informácie potrebné na nasmerovanie chodcov správnym smerom.
Aj na východnej strane tvoria fasádu trhoviska obchodné a obslužné pavilóny so stravovacími zariadeniami, priľahlé kaviarenské záhrady, slúžiace aj pre potreby rekreačných oblastí pozdĺž nábreží rieky Dunajec.

Prihláška

Partneri