Top

Giuseppe Verdi: DON CARLOS (premiéra opery), SND

Termín: 23. február 2019

Cena: 29 € dospelý, 22 € senior, študent

Nástupné miesta:

P.Bystrica, parkovisko Manín: 12:00 hod.

Púchov, parkovisko Rožák: 12:30 hod.

Beluša, zastávka pri kostole: 12:40 hod.

Ilava, Stred: 12:50 hod.

Dubnica nad Váhom: 13:00 hod.

Trenčín, železničná stanica: 13:15 hod.

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava do Bratislavy

Sprievodca CK

Vstupné na predstavenie

Cena nezahŕňa:

Don Carlo, dielo, v ktorom zápasia osobné túžby postáv s povinnosťami vyplývajúcimi z ich spoločenského a politického postavenia, je svojou umeleckou hodnotou i dobovým posolstvom jedným z vrcholných operných diel inšpirovaných veľkými historickými témami. Dôraz kladie jeho tvorca, najväčší génius talianskej opery Giuseppe Verdi, na individuálne konanie postáv. Masové scény už netvoria ťažisko a podstatu deja ako v niektorých jeho ranejších patriotických opusoch.
Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné postupy a podriaďuje hudbu dramatickým súvislostiam deja. A v konečnom dôsledku ani samotné árie už nestoja na tradičných schémach, ale svojím výrazom a jedinečným tvarom, s fascinujúcou plastickosťou a sugestivitou vytvárajú hlboký psychologický reliéf veľkolepých postáv.

Prihláška

Partneri