Top

Adventný KRAKOW a soľná baňa Wieliczka (Unesco) I.

Termín: 25. november 2023 (sobota)

Cena: 40 €

Nástupné miesta:

Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov železničná stanica, Púchov Hollého, Nimnica, Udiča, Orlové, Považská Bystrica

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava moderným klimatizovaným autobusom

Sprievodca CK

Poľsko-slovenský sprievodca

Cena nezahŕňa:

Vstup do soľnej bane Wieliczka Unesco

Adventný KRAKOW a soľná baňa Wieliczka (Unesco)

  • Prehliadka historického Krakowa
  • Advetné trhy a individuálne voľno
  • Prehliadka unikátnej soľnej bane Wieliczka

Prihláška

Partneri