Top

Adventný Krakow a soľná baňa Wieliczka III.

Termín: 16. december 2023 (sobota)

Cena: 40 €

Nástupné miesta:

Beluša, Púchov, Nimnica, Považská Bystrica

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava moderným klimatizovaným autobusom

Sprievodca CK

Poľsko-slovenský sprievodca

Cena nezahŕňa:

Vstupné do soľnej bane Wieliczka Unesco

Adventný Krakow a soľná baňa Wieliczka III.

  • Prehliadka historického Krakowa
  • Advetné trhy a individuálne voľno
  • Prehliadka unikátnej soľnej bane Wieliczka

Prihláška

Partneri