Top

4-dňový zájazd: TOKAJ a okolie

Termín: Pripravujeme!

Cena: (upresníme)

Nástupné miesta:

Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov-železničná stanica, Púchov, Nimnica, Udiča, Považská Bystrica

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava pohodlným klimatizovaným autobusom s WC

3 x hotelové bytovanie ***

3 x hotelové raňajky

Sprievodca CK

Cena nezahŕňa:

Vstupy do pamätihodností

4-dňový zájazd: TOKAJ, LATORICA, BODROG, ZÁDIEL, KOŠICE

Na juhu Košického kraja sa na rozlohe 907 hektárov rozprestiera najmenšia vinohradnícka oblasť na Slovensku, zvaná Tokaj. Známa je ako kraj, kde sa nekonečné lány viniča stretávajú s tajomnými vodami Bodrogu a z hrozna sa stáva ten najchutnejší nápoj. Presne ten nápoj, ktorý pili králi a získavali z neho silu.

No je to aj kraj plný prírodných bohatstiev, malebných dediniek, množstva historických pamiatok a srdečných ľudí. Tajomstvá Tokaja sú ukryté medzi siedmimi obcami –  Slovenské Nové Mesto, Viničky, Malá Tŕňa, Veľká a Malá Bara, Černochov, Veľká Tŕňa a Čerhov.

CHKO Latorica je jediným veľkoplošným chráneným územím na východe Slovenska, ktoré chráni nížinnú krajinu. Vyhlásili ju v roku 1990. Rozlohou 23 198 ha patrí medzi najmenšie na Slovensku. Správa CHKO sídli v Trebišove.

Podstatnú časť krajiny predstavuje systém riečnych korýt a ramien obkolesený lužnými lesmi a mokrými lúkami. Celý prírodný komplex je v dosahu pravidelných záplav. Najvýznamnejším fenoménom CHKO sú dnes veľmi zriedkavé a mimoriadne vzácne vodné a močiarne biocenózy, ktoré v mnohých ohľadoch nemajú na Slovensku obdobu.

Charakter prírodnej krajiny závislý na vode je priaznivým prostredím pre vodné vtáctvo, ktoré využíva CHKO nielen na trvalejšie hniezdenie, ale aj na krátkodobý oddych migrujúcich druhov. Významný je výskyt korytnačky močiarnej, ktorá sa dostala do znaku CHKO.

Čo navštívime:

  • Vyhliadková veža Tokaj
  • Plavba na rieke Bodrog
  • Ochutnávka pravého tokajského
  • Dom tradícií v Čerhove
  • Prírodná rezervácia Tarbucka
  • Kaštieľ v Trebišove
  • Chránená krajinná oblasť Latorica
  • Zádielska tiesňava a Košice

Prihláška

Partneri