Top

1-dňový zájazd: PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK

Termín: 27. jún 2021 (nedeľa)

Cena: 26 €

Nástupné miesta:

Visolaje, Beluša, Dolné Kočkovce, Púchov-železničná stanica, Púchov-Hollého “rybičky”,

Nimnica, Udiča-Podvážie, Považská Bystrica ABŠO

Prihláška

Cena zahŕňa:

Doprava moderným klimatizovaným autobusom

Sprievodca CK

Cena nezahŕňa:

Vstupy na atrakcie a do pamätihodností.

PIENINY a okolie

Atraktívny zájazd do Národného parku Pieniny a jeho okolia.

Plavba na pltiach po Dunajci

Samotná plavba z centrálneho nástupiska pre plte z Červeného Kláštora po ústie Lesnického potoka trvá cca 1 hod. a 45 minút a prekonáva výškový rozdiel 40 metrov. Dunajec vyhĺbil v pohorí Pienin obrovskú úzku a kľukatú tiesňavu dlhú 9 km. Ide o jednu z najatraktívnejších plavieb na Slovensku realizovanú na pltiach. Skúsení pltníci vám zabezpečia bezpečnú plavbu so zážitkami na celý život.

A čo všetko z plte uvidíte?

Dominantou PIENIN je panoráma Troch Korún, najvyšším vrchom je Okrunglica s výškou 982 m.n.m.

Vstupnou bránou do kaňonu rieky je špicatá skala s názvom Ostrá.

• Jánošíkov alebo Zbojnícky skok – najužšie miesto Dunajca, široké 10 m, hlboké 12 m.

• Miesto zvané Barštyk. Pena, ktorá sa nachádza v týchto miestach na hladine, je rozpustený vápenec. Od nej je   odvodený aj názov Pienin – peniaca sa voda.

• Vrch Holica. Obsahuje v sebe sedem strechovitých skál – Sedem skamenelých mníchov, ktorí podľa legendy       skameneli preto, lebo odtrhli bohom zakázanú rastlinku.

Vrch Facmiech. Rieka sa tu zatáča skoro o 180°.

• Najpomalší úsek rieky – Lenivé. Miesto, kde sa tradujú začiatky pltníctva na Dunajci. Na brehu stála krčma.

• Najkrajšia skala Pienin zvaná tiež Matka Pienin – Sokolica. Je spojená turistickým chodníkom s Troma korunami. • Miesto nazývané Baňa so skalným bralom – Osobitou.

• Splav končí prírodným výtvoromprielomom Lesnického potoka po domácky volaného Vylízaná.

 

Kežmarský hrad

Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. V roku 1528 ich vystriedala rodina Lasky, v roku 1571 Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok. V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, MUDr. Vojtecha Alexandra – zakladateľa röntgenológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok múzea, vzťah Kežmarčanov k Vysokým Tatrám, Rodina Thököly, Židovská komunita v Kežmarku… Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

Prihláška

Partneri