Top

Slovenské národné divadlo a Belgická národná opera: ŽIDOVKA

Termín: 19. október 2017 (štvrtok)

Cena: 27 € dospelý, 22 € senior, študent

Miesto konania: Slovenské národné divadlo, Bratislava

Prihláška

Nástupné miesta:

Považská Bystrica

Púchov

Beluša

Ilava

Dubnica nad Váhom

Cena zahŕňa:

Doprava do Bratislavy

Vstupné na predstavenie

Sprievodca CK

Popis akcie

Halévyho Židovka nadväzuje na najlepšie tradície veľkej francúzskej opery a skladateľ ju vytvoril na libreto vynikajúceho francúzskeho dramatika Eugéna Scriba, ktorý bol autorom textových predlôh mnohých iných veľkých diel svetoznámych autorov Meyerbeera, Aubera, Belliniho, Rossiniho či Verdiho. Do popredia vystupuje v opere reliéf emotívne silného individuálneho príbehu, mileneckého vzťahu kresťana Leopolda so Židovkou Ráchel na pozadí rozporuplného spoločenského kontextu. Je to obraz spoločnosti, ktorá je konfesionálne rozdelená a neakceptuje vzťah dvoch ľudí vyznávajúcich rozličnú vieru. V rozšírenom obsahovom kontexte je posolstvom diela hrozivý obraz intolerancie, fanatizmu a nenávisti, brániaci akémukoľvek porozumeniu a ľudskej spolupatričnosti, obraz naliehavo aktuálny práve v dnešnej dobe. V režijnom poňatí veľkého tvorcu súčasnosti Petra Konwitschneho nachádza plnú a zdrvujúcu rezonanciu.

Inscenáciu pripravuje Opera SND v spolupráci s Flámskou národnou operou v Antwerpách a Gente a Národným divadlom v Mannheime.

Dĺžka predstavenia: 3 hodiny 15 minút s jednou prestávkou

Prihláška

Partneri